Toegankelijkheid

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat haar online dienstverlening begrijpelijk en toegankelijk is voor iedereen. We willen zo volledig mogelijk voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Toegankelijkheidsverklaring website De Zachte Stad
Deze verklaring geldt voor de website: http://www.dezachtestad.nl/ (De Zachte Stad). De website voldoet niet aan de gestelde eisen. We werken momenteel aan een nieuwe website. De planning is om deze uiterlijk eind 2022 live te zetten. De website voldoet dan aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?
Ervaart u een toegankelijkheidsprobleem op onze website? Laat het ons dan weten via info@rotterdamcirculair.nl.

Klacht
Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.